Browsing All Posts published on »Tháng Chín, 2011«

Nice musics

Tháng Chín 11, 2011

0

Turn Around – Samatha Jade Lalala – Suki One love – Suki Two is better than one – Boys like Girls Memories – Within Temptation Advertisements

Hoán đổi chức năng 2 phím CTRL và Caps Lock

Tháng Chín 11, 2011

0

Trong emacs phím CTRL được sử dụng khá nhiều, nhưng vị trí của nó đem lại khá nhiều bất tiện. Trong khi đó phím Caps Lock, gần như không được sử dụng lại có vị trí khá thuận lợi. Bài viết này giới thiệu cách chuyển đối chức năng của 2 phím này cho nhau. […]

Khởi đầu ngày mới

Tháng Chín 10, 2011

0

Bắt đầu ngày mới với một cốc cafe ngút khói và một bản nhạc hay, he he …

A story about sand and stone

Tháng Chín 9, 2011

0

This is a story about 2 friends who were walking through a forest. At one particular point the two got into an argument and one friend hit the other in the face. The one who was hit was hurt, but without any word he wrote in the sand: ‘Today my best friend hit me in […]

What’s Linux OS? (testing post)

Tháng Chín 9, 2011

0

Linux (commonly  /ˈlɪnəks/ lin-əks, also pronounced /ˈlɪnʊks/ lin-uuks) is a computer operating system which is based on free and open source software. Although many different varieties of Linux exist, all are Unix-like and based on the Linux kernel, an operating system kernel created in 1992 by Linus Torvalds.