Hoán đổi chức năng 2 phím CTRL và Caps Lock

Posted on Tháng Chín 11, 2011

0


Trong emacs phím CTRL được sử dụng khá nhiều, nhưng vị trí của nó đem lại khá nhiều bất tiện. Trong khi đó phím Caps Lock, gần như không được sử dụng lại có vị trí khá thuận lợi. Bài viết này giới thiệu cách chuyển đối chức năng của 2 phím này cho nhau.

Trong môi trường GNOME2, tìm đén System -> Preferences -> Keyboard, ở Tab Layout, chọn Layout Options

Trong môi trường GNOME3: chức năng của phím Caps được thay đổi bằng cách chỉnh sửa file /etc/default/keyboard. Mở file, tìm đến dòng XKBOPTIONS="" và chỉnh lại như sau:

XKBOPTIONS="ctrl:nocaps"

nếu bạn muốn chuyển phím Caps thành phím CTRL, phím CTRL vẫn giữ nguyên chức năng, hoặc

XKBOPTIONS="ctrl:swapcaps"

nếu bạn muốn chuyển đổi chức năng của 2 phím.
Cập nhật thay đổi, gõ lệnh:

$ sudo dpkg-reconfigure -phigh console-setup

Done. Khởi động lại máy để thấy sự thay đổi.

Advertisements
Posted in: Emacs