Browsing All Posts filed under »Emacs«

Hoán đổi chức năng 2 phím CTRL và Caps Lock

Tháng Chín 11, 2011

0

Trong emacs phím CTRL được sử dụng khá nhiều, nhưng vị trí của nó đem lại khá nhiều bất tiện. Trong khi đó phím Caps Lock, gần như không được sử dụng lại có vị trí khá thuận lợi. Bài viết này giới thiệu cách chuyển đối chức năng của 2 phím này cho nhau. […]